I Love Homework is een instituut voor huiswerkbegeleiding in het centrum van Den Haag, waarbij het kind centraal staat.
Elk kind is bijzonder. Dat moet het kind weten en voelen. I Love Homework streeft ernaar elk kind te laten zien en te overtuigen van wat het allemaal kan. Samen met het kind wordt gekeken wat de sterke en minder sterke vakken zijn. Persoonlijke doelen worden opgesteld en het kind wordt ondersteund in het behalen van deze doelen.

Uw kind wordt na schooltijd begeleid in het maken van zijn of haar huiswerk. Leren structureren en plannen zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Naast deze begeleiding leert uw kind zijn of haar toetsen op de beste manier voor te bereiden.
Overhoren dient niet alleen om te controleren of uw kind de stof kent, maar met name ook begrijpt.

Wij streven ernaar de hoeveelheid leer- en maakwerk voor thuis tot het minimum te beperken. Een paar uur flink ervoor gaan zodat thuis een plek van ontspanning kan zijn.

Naast huiswerkbegeleiding biedt I Love Homework ook 1 op 1 bijlessen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

I Love Homework - Uw huiswerkbegeleiding in Den Haag